KESTÄVÄ KEHITYS ON TOIMINTAMME YTIMESSÄ

Kestävä kehitys ohjaa toimintaamme pellolta pöytään asti. Teemme merkityksellistä työtä ruoan arvoketjussa kehittämällä kestäviä ja innovatiivisia ruokaratkaisuja. Toimintamme kulmakivi on pitkäjänteinen yhteistyö asiakkaidemme, raaka-ainetoimittajiemme ja sidosryhmiemme kanssa. We make food matter.

 

20210615 Solina product mood 09

vastuullisuus toiminnassamme

Lue lisää vastuullisuustavoitteistamme Solina 2021 vastuullisuustiivistelmästä.

solina-sustainability-summary-2021_visual-web-1-768x480

Jäsenyydet & Sertifikaatit

Olemme mukana kestävän kehityksen ohjelmissa ja laatujärjestelmissä, kuten Sustainable Spice Initiative, Sedex, Ecovadis, ISO-laatujärjestelmä, The Round Table of Responsible Soy, Organic Certified Materials ja The Roundtable on Sustainable Palm Oil.

YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden tukeminen

Olemme sitoutuneet edistämään YK:n kestävän kehityksen toimintaohjelman mukaisia tavoitteita (Sustainable Development Goals). Edistämme erityisesti seuraavia tavoitteita: 

  • Ei nälkää (tavoite 2) 
  • Sukupuolten tasa-arvo (tavoite 5)
  • Puhdas vesi ja sanitaatio (tavoite 6)
  • Ihmisarvoista työtä ja talouskasvua (tavoite 8)
  • Vastuullista kuluttamista (tavoite 12)
  • Ilmastotekoja (tavoite 13)
  • Rauhaa ja oikeudenmukaisuutta (tavoite 16)

kestävä toimintakulttuuri 

Haluamme luoda turvallisen, osallistavan ja oikeudenmukaisen toimintaympäristön työntekijöillemme, asiakkaillemme ja sidosryhmillemme. Noudatamme toiminnassamme eettisiä periaatteita, YK:n Global Compact -ohjelmaa ja muita yritysvastuuvaatimuksia.

better for you-ratkaisut 

Tavoitteena esimerkiksi suolan, sokerin ja rasvan vähentäminen tuotteissa.

tutkimus ja kehittäminen

Osallistumme pitkän aikavälin tutkimusohjelmiin yhteistyössä yliopistojen kanssa. Solinan TOMORROW -hankkeen avulla edistämme kestäviä ja innovatiivisia ruokaratkaisuja hyödyntämällä uusia proteiininlähteitä sekä ennakoimalla tulevaisuuden trendejä.