Ihmiset & kulttuuri

painopistealueet 

  1. Monimuotoisuus, tasa-arvoinen kohtelu ja inkluusio 
  2. Yrityksen houkuttelevuus ja osaavan henkilöstön pysyvyys
  3. Työterveys, -turvallisuus ja -hyvinvointi
  4. Eettinen liiketoiminta ja integriteetti

Lyhyesti 

Yksi menestyksen tärkeimmistä tekijöistä on luoda yrityskulttuuri, joka tukee vastuullisuusaloitteita riittävin resurssein. Tavoitteiden saavuttaminen on mahdollista vain, jos meillä on monimuotoinen, osaava, iloinen ja yhtenäinen tiimi. Eettisen liiketoiminnan ja tavoitteidemme saavuttamiseksi on tärkeää, että toimimme yhdessä – tämä koskee tiimiemme lisäksi myös tavarantoimittajiamme ja liikekumppaneitamme.

Tärkeimmät tavoitteet vuoteen 2030 mennessä

  • Sukupuolten välinen tasa-arvo palkoissa ja bonuksissa toteutuu 100 prosenttisesti 
  • Työntekijät, toimittajat ja yhteistyökumppanit noudattavat meidän eettisiä ohjeitamme 100 prosenttisesti
  • Osaavan henkilöstön pysyvyys 90 %
  • Naisten osuus johtoryhmästä 45 % 
  • Ei tapaturmia eikä työhön liittyviä ammattitauteja
Solinan työntekijöitä

Lisätietoja

Missä haluamme olla vuonna 2030

Lue Lisää

Ympäristövaikutukset

Lue Lisää