green office -ympäristöjärjestelmä

WWF Suomi on myöntänyt Lihel Oy:lle kesäkuussa 2023 Green Office -sertifikaatin . Green Office on ympäristöjärjestelmä, joka ohjaa toimipaikkaamme toimimaan vastuullisesti ympäristönäkökohdat huomioon ottaen.

tavoitteet

Tavoitteemme vuodelle 2023 ovat energian- ja kaukolämmön kulutukseen vähentäminen ja sisäisen vastuullisuusviestinnän vahvistaminen. Ympäristöohjelmamme sisältää useita toimenpiteitä, jotka tukevat tavoitteitamme.  Sitoudumme jatkuvaan parantamiseen ja raportoimme jatkossa ympäristötyöstämme vuosittain WWF:lle Green Office omapalvelun kautta.

teemat

Green Office -teemat näkyvät toimistomme toiminnassa monin eri tavoin. Viestimme Green Office-käytännöistä henkilöstölle ja järjestämme säännöllisesti vastuullisuuskoulutuksia. Henkilöstön yhteisissä ruokailuissa on aina tarjolla kasvisruokavaihtoehto. Toimistotarvikehankinnoissa suosimme ympäristöystävällisiä vaihtoehtoja ja lajittelemme toimistolla sekä varastolla syntyvät jätteet.  Espoossa sijaitsevalla toimistollamme on latauspisteet sähköautoille ja henkilökunnallamme on mahdollisuus hankkia työsuhdepyörä. Keräämme tietoa työasiamatkojen kulkemiseen liittyvistä päästöistä. Järjestelmä ja kuuluminen Green Office -yhteisöön on antanut hyviä vinkkejä myös kestävään arkeen työelämän ulkopuolella. Green Office sertifikaatin löydät täältä.

WWF Green Office