Turvalliset ja kilpailukykyiset tuotteet

Lihel Oy:n päätarkoituksena on tuottaa asiakaslähtöisesti turvallisia, kilpailukykyisiä tuotteita ja niihin liittyviä palveluja. Palvelemme asiakkaitamme luottamuksellisesti ja tehokkaasti pysyen sovitussa laajuudessa ja aikataulussa. Seuraamme kansallista ja eurooppalaista lainsäädäntöä, jotta takaamme toimintamme perusvaatimukset että myös tukeaksemme asiakasta.

Tuotteemme ovat prosessin tulos, jossa käydään jatkuvaa vuoropuhelua johdon ja henkilöstön välillä kun myös eri toimintayksiköiden välillä. Olemme tunnistaneet muuttujat, asettaneet tavoitteet sekä viestittäneet ne henkilöstölle.

 

Nestemäisiä näytteitä

Tuotantolaitos Sauessa

Tuotantolaitoksemme Saue Production on sertifioitu kansallisesti tunnettujen tuoteturvallisuus standardien vaatimusten mukaisesti (BRCGS ja IFS). Nämä standardit luovat vankan perustan hyville toimintatavoille sekä keskeisille elementeille elintarviketurvallisuuden kannalta.

Käytämme raaka-aineita kaikkialta maailmasta ja tiedostamme haasteet. Olemmekin kehittäneet toimintamalliamme kestävien hankintojen periaatteella yli kymmenen vuotta. Raaka-aineiden ja toimittajien hyväksyntäprosessit ovat hyvin seikkaperäisiä ja niihin osallistuu useita henkilöitä eri toiminnoista. Vain hyväksytyt ja luotettavat yhteistyökumppanit toimittavat meille maukkaita, toiminnallisten raaka-aineita.

Kaavio Sauen tuotantolaitoksen laatu- ja turvallisuuskäytännöistä

Työturvallisuus ja -terveys

Vastuullisena toimijana, toimintaympäristömme on meille tärkeä. Kiinnitämme huomiota henkilöstönsä pätevyyteen, motivaatioon ja kehitysmahdollisuuksiin. Työturvallisuus ja työterveys toimivat ISO 45001 standardin mukaan molemmissa yksiköissämme (Espoo ja Saue ). Tuotantolaitoksen sertifioitu ympäristöjärjestelmä toimii standardin ISO 14001 mukaan. Olemme asettaneet ympäristöön sekä työturvallisuuteen liittyviä tavoitteita.

Erilaisia mausteita kulhoissa

Lisätietoja

Sertifikaatit

Lue Lisää

Lihel Oy

Lue Lisää